Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
knihovna - S knížkou do života
14.10.2022
3 560,00
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno (IČ: 70885371)
motorová řetězová pila HUSQVARNA 372 XP
13.10.2022
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
pořízení vysokotlakých vaků - SDH
13.10.2022
100 000,00
EPDOR, s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (IČ: 03748782)
zpracování posouzení možnosti řešení rozvoje a změn zásobování energií v Novém Strašecí
13.10.2022
203 885,00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (IČ: 69797111)
pozemek parc.č. 2358/1
11.10.2022
30.9.2026
682,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
Rybník Nový II - sanace břehů, odbahnění
11.10.2022
180 000,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
projektová dokumentace - přístavba dvou tříd ke stávající MŠ U Lesíka
11.10.2022
210 000,00
Prokservis s.r.o. Rudská č.ev. 177, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 24250074)
směna pozemků parc.č. 1104/44, 1104/125
6.10.2022
0,00
ELNET system, s.r.o. Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7 (IČ: 26140322)
modernizace dohledového centra a kamerový bod 2022
5.10.2022
30.11.2022
513 499,00
IMPRESTA ALFA s.r.o. Dačického 1099/17, 140 00 Praha 4 (IČ: 07544995)
přípojka el. vedení - poz. p.č. 310/8 - OC Nové Strašecí
3.10.2022
0,00
INFORM, spol. s r.o. Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun 3 (IČ: 46348379)
instalace a provozování městského informačního systému a reklamních ploch
30.9.2022
30.9.2023
0,00
Technické služby Nové Strašecí, spol. s r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27236846)
chodník v části ulice Lipová
26.9.2022
3 880 994,00
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 00 Praha 6 (IČ: 63839997)
finanční prostředky na propagaci hudební tvorby - Svatomartinská křídlovka
22.9.2022
15 000,00
Martin Tengler, Sportovců 3028, Kladno 4 (IČ: 07718381)
taneční 2022
16.9.2022
16.12.2022
65 450,00
Martin Tengler, Sportovců 3028, Kladno 4 (IČ: 07718381)
taneční 2022
16.9.2022
16.12.2022
65 450,00
Petra Hliboká, Viktor Němec
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 962 - Na Spravedlnosti
11.9.2022
10 000,00
TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník (IČ: 01820265)
vzduchotechnika v budově polikliniky
2.9.2022
129 000,00
Domov seniorů, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 71209921)
odvoz a zneškodnění odpadu
31.8.2022
0,00
Miracle-stav s.r.o., Čsl. armády 237, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 09892869)
odvoz a zneškodnění odpadu
31.8.2022
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
knihovna - vybavení prostor
25.8.2022
22 000,00