Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Technické služby Nové Strašecí, spol. s r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27236846)
chodník v části ulice Lipová
26.9.2022
3 880 994,00
Martin Tengler, Sportovců 3028, Kladno 4 (IČ: 07718381)
taneční 2022
16.9.2022
16.12.2022
65 450,00
Martin Tengler, Sportovců 3028, Kladno 4 (IČ: 07718381)
taneční 2022
16.9.2022
16.12.2022
65 450,00
Petra Hliboká, Viktor Němec
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 962 - Na Spravedlnosti
11.9.2022
10 000,00
TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník (IČ: 01820265)
vzduchotechnika v budově polikliniky
2.9.2022
129 000,00
Miracle-stav s.r.o., Čsl. armády 237, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 09892869)
odvoz a zneškodnění odpadu
31.8.2022
0,00
J T BANKA, a.s. Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 (IČ: 47115378)
vkladový účet
22.8.2022
0,00
SULMO s.r.o. J. Šotky 269, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 28463285)
pronájem místnosti č. 240,241 - Čsl. armády 414 - poliklinika
11.8.2022
0,00
Ragemia, s.r.o. Plzeňská 27/8, 266 01 Beroun (IČ: 14180235)
Obslužná komunikace ul. U Mlýna
11.8.2022
350 900,00
Zahrady Lopour, Čsl. armády 237, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 09892869)
odvoz a zneškodnění odpadu
10.8.2022
0,00
Tomáš Koutecký x Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, 14000 (IČ: 65993390)
přeložka vodovodu a doprovodného kabelu
8.8.2022
10 000,00
Mgr. Jakub Mudra
směna pozemků, zřízení služebnosti cesty
29.7.2022
0,00
MK PHYSIOCLINIC s.r.o. Kordačova 1134, 272 04 Kladno (IČ: 11971983)
pronájem místnosti č. 216 - Havlíčkova 1155
26.7.2022
0,00
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. U vodojemu 3085, 272 01 Kladno (IČ: 46356991)
směna vodovodní a kanalizační infrastruktury
30.6.2022
0,00
Divadelní spolek Frída, Slovinská 4, 612 00 Brno (IČ: 68692129)
RAPPER
27.6.2022
20.9.2022
49 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
RA - Průmyslová klNN - poz.p.č. 1095/2,1096/2,1104/108
24.6.2022
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
spolupráce při zajištění ubytování - Ukrajinci
20.6.2022
31.12.2022
0,00
REVITAL GRAND s.r.o. Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1 (IČ: 26472775)
nový parkovací pás s chodníkem v ul J. Šotky
16.6.2022
30.8.2022
798 457,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN - RA - Zahradní 1033
16.6.2022
0,00
Bc. Radek Dykast, Jaroslava Dykastová
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 1435 - Rudská
5.6.2022
10 000,00