Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. U vodojemu 3085, 272 01 Kladno (IČ: 46356991)
směna vodovodní a kanalizační infrastruktury
30.6.2022
0,00
Divadelní spolek Frída, Slovinská 4, 612 00 Brno (IČ: 68692129)
RAPPER
27.6.2022
20.9.2022
49 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
RA - Průmyslová klNN - poz.p.č. 1095/2,1096/2,1104/108
24.6.2022
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
spolupráce při zajištění ubytování - Ukrajinci
20.6.2022
31.12.2022
0,00
REVITAL GRAND s.r.o. Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1 (IČ: 26472775)
nový parkovací pás s chodníkem v ul J. Šotky
16.6.2022
30.8.2022
798 457,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN - RA - Zahradní 1033
16.6.2022
0,00
Bc. Radek Dykast, Jaroslava Dykastová
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 1435 - Rudská
5.6.2022
10 000,00
RG ALPHA a.s. Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle (IČ: 09042784)
prodej pozemku parc.č. 1104/86, 1104/90
2.6.2022
2 592 300,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
pozemek st.p. 1486/5 - pod trafostanicí RA_2016
30.5.2022
0,00
ing. Jaroslav Markup
pozemková parcela p.č. 1077/31
27.5.2022
100,00
Technické služby Nové Strašecí, spol. s r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27236846)
oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v lokalitě Fortna
26.5.2022
31.7.2022
4 940 434,00
Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 (IČ: 24204005)
rekonstrukce komunikace - ulice Fortna
24.5.2022
31.7.2022
797 172,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (IČ: 04084063)
komunikační vedení na pozemku parc.č. 419/2
23.5.2022
500,00
RYTA s.r.o. Bezručova 1159, 337 01 Rokycany (IČ: 26354870)
stavební úpravy střechy objektu č.p. 57 - Palackého ulice
19.5.2022
1 660 806,00
NOVĚ ČESKO, nadační fond Eliášova 274/4, 160 00 Praha 6 (IČ: 24697486)
dar pro propjekt REVOLUTION TRAIN
17.5.2022
12 000,00
NOVÉ ČESKO, nadační fond Eliášova 274/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice (IČ: 24697486)
dar na projekt REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak Rakovník 27.5.2022
17.5.2022
12 000,00
Michal Cába
koupě pozemku parc.č. 1719/3
16.5.2022
3 985 450,00
Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 (IČ: 24204005)
výstavba parkoviště - Křivoklátské sídliště
13.5.2022
6 487 094,00
Lucie Hortová
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt na pozemku p.č. 3176 - Fortna
11.5.2022
10 000,00
Alena Čížková, Josef Frecer
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 583 - Nádražní
10.5.2022
10 000,00