Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
dodávka vody - Fortna 117 - včelaři
10.1.2022
0,00
ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 (IČ: 27257843)
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
3.1.2022
0,00
B21S Advisory s.r.o. Mramorová 695/11, 154 00 Praha 5 - Slivenec (IČ: 06087141)
služby spojené s ochranou oznamovatelů
1.1.2022
1 500,00
EKOLOGIE s.r.o. Rynholec 347, 270 62 (IČ: 47540346)
ukládání odpadů na skládce EK 297 - Rynholec
1.1.2022
31.12.2022
0,00
České lupkové závody, a.s. Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí
převzatí odpadu do zařízení CZS02260
1.1.2022
31.12.2022
0,00
Kristýna Matějková, Jakub Douša
kabelové vedení NN, veřejné osvětlení, obslužná komunikace s jednostranným chodníkem
21.12.2021
0,00
TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník (IČ: 01820265)
zadávací řízení - vzduchotechnika v budově školní jídelny
20.12.2021
69 000,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
pozemek parc.č. 2164/8
16.12.2021
0,00
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (IČ: 65993390)
pozemek parc.č. 2171 - odpad od retenční nádrže - R6 - Nové Strašecí Řevničov
15.12.2021
10 000,00
Městys Zlonice, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice (IČ: 00235172)
hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS GS-6R
26.11.2021
100 000,00
ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 (IČ: 27232433)
dodávka elektřiny ze sítí NN - Na Spravedlnosti č.parc. 284/3
24.11.2021
0,00
ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 (IČ: 27232433)
dodávky elektřiny ze sítí NN - Rudská parc..č. 1805/3
24.11.2021
0,00
Galileo Corporation s.r.o. Březenecká 4808, 430 04 Chomutov (IČ: 25448714)
SSL certifikát zajišťující provoz webových stránek - knihovna
24.11.2021
2 490,00
TRANTOŠ s.r.o. Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov (IČ: 48152587)
herní prvky - Křivoklátská, u kulturního domu
23.11.2021
31.1.2022
118 654,00
VTSTAVSERVIS s.r.o. Pražská 450, 270 62 Rynholec x CERIZ KTP s.r.o. Jos. Černohorského 2252,0 272 01 Kladno x PETTOM NS s.r.o. Palackého 56, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 07549644)
prodej pozemku parc.č. 1298/4, 1298/38, 1298/39
19.11.2021
121,00
ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, Praha 4 14053 (IČ: 45274649)
rozsvícení vánočního stromu Nové Strašecí 2021 - reklama
16.11.2021
15 000,00
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno (IČ: 70885371)
speciální požární TATRA CAS 32
10.11.2021
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
vybavení nového oddělení regionální literatury
4.11.2021
50 000,00
Obec Zákolany 55, 273 28 (IČ: 00235156)
požární cisternové vozidlo značky Tatra 148 CAS 32
4.11.2021
250 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN - Nad Přejezdem p.č. 2259/3
4.11.2021
2 100,00