Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN parc.č. 224/1 - Rudská
8.12.2020
0,00
AR Auto s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 26129205)
koupě pozemku parc.č. 366/7
4.12.2020
100,00
Petr Andrejovič, Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 02312280)
rekonstrukce komunikací, chodníků a VO - Polní, Lesní
3.12.2020
1.3.2021
151 552,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00 (IČ: 04084063)
parkoviště poloiklinika - komunikační vedení
2.12.2020
0,00
Helena Mayová
kanalizační přípojka pro objekt č.p. 573
2.12.2020
10 000,00
Lískovcová Helena
kanalizační přípojka pro objekt č.p. 304
2.12.2020
10 000,00
STAVBY POlÍVKA, s.r.o. Máchova 783, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27131734)
oprava střechy po požáru v areálu Hamira
2.12.2020
31.3.2021
965 906,00
Stavby a demolice, s.r.o. Komenského nám. 264/5, 500 03 Hradec Králové (IČ: 07995938)
stavba - veřejné WC - Komenského nám. 191
30.11.2020
30.6.2021
4 018 763,00
DOMISTAV CZ a.s. Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové (IČ: 27481107)
stavební úpravy - smuteční síň v Novém Strašecí
30.11.2020
13.8.2021
4 557 103,00
Ing. Pavel Grill, Ph.D.
realizace kanalizační přípojky pro objekt č.p. 612
26.11.2020
10 000,00
Pikulová Martina
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 572
22.11.2020
10 000,00
ing. David Ryss, Jan Ryss, Vlasta Ryssová
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro pozemek kparc.č. 2931/4
19.11.2020
31.12.2020
10 000,00
ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady (IČ: 27094359)
rekonstrukce hasičárny
18.11.2020
30.11.2021
10 209 121,00
EMPESORT s.r.o. Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí (IČ: 62362569)
informační panel měření rychlosti vozidel
5.11.2020
74 430,00
Česká spořitrelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (IČ: 45244782)
kontokorentní úvěr
20.10.2020
20 000 000,00
Hasičksý záchranný sobr Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc (IČ: 70885940)
stan zdravotnický, koupací souprava
13.10.2020
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 - SOU, Sportovní 1135, Nové Strašecí (IČ: 14802201)
zasedací místnost - volby do zastupitelstev krajů a senátu 2020
30.9.2020
12.10.2020
0,00
Muzeum T.G.M. Rakovník, o.p. Vysoká 95, 269 01 Rakovník (IČ: 00360155)
výstava - opukové hlavy Kelta
16.9.2020
21.9.2020
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
přeložka kNN - parkoviště poliklinika
9.9.2020
378 703,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
zasíťování pozemků poz. p.č. 1712/2,1714, 1719/1,1720 - Nádražní
9.9.2020
0,00