Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Ekoligie s.r.o. Rynholec 347, 270 62 (IČ: 47540346)
ukládání odpadů na řízené skládce
1.6.2019
31.12.2019
0,00
Pavel Jungmann
samovýroba palivového dříví
29.5.2019
30.6.2019
0,00
Vladimír Brunner
samovýroba palivého dřeva
28.5.2019
30.6.2019
0,00
Šárka Sirotková
samovýroba palivého dřeva
28.5.2019
30.6.2019
0,00
Jiří Zonyga
koncert na akci Zázraky vína 2019
25.5.2019
30 000,00
Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota (IČ: 00663964)
silniční cyklistický závod Karlovy Vary - Unhošť
22.5.2019
26.5.2019
0,00
Mgr. Alena Nenadálová
pozemek parc.č. 2196/5
20.5.2019
100,00
Petr Kožený s.r.o. Švermovská 32, Brandýsek 273 41 (IČ: 25631039)
rekonstrukce hospodního rybníka
14.5.2019
1.11.2019
662 599,00
Jiří Čermák
pozemek parc.č. 2196/17
13.5.2019
100,00
Bohuslava Fraňková
samovýroba palivového dřeva
9.5.2019
30.6.2019
0,00
Josef Zika
samovýroba palivého dřeva
9.5.2019
30.6.2019
0,00
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1616/37, 140 00 Praha 4 (IČ: 25680595)
servisní činnosti přechod Palackého - Úzká
9.5.2019
0,00
Lukáš Tunka
pronájem bytu č. 18
7.5.2019
30.6.2020
0,00
Iveta Chvapilová, Jiří Hokovský, Ing. Zdeněk Hokovský, MUDr. Jana Matějková
zřízení kanalizační stoky dešťové a splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 1792/69
7.5.2019
0,00
Vinařství Josef Kořínek, Okružní 10, 669 02 Hnanice (IČ: 03686876)
spolupráce při přípravě a relizaci akce Zázraky vína 2019
3.5.2019
25.5.2019
0,00
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 00066001)
oprava mostu ev.č. 237-007 na tratí ČD
1.5.2019
0,00
Veronika Břízová (IČ: 05077729)
pronájem susterénu hala BIOS
1.5.2019
30.4.2022
0,00
Tomáš Palek - ing. Eliška Palková
informační tabule o dostavbě kanalizace
1.5.2019
31.12.2021
0,00
Vladimír Brunner
samovýroba palivého dřeva
30.4.2019
31.5.2019
0,00
Monika Axamitová
samovýroba palivového dříví
30.4.2019
31.5.2019
0,00