Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
EKOLOGIE s.r.o. Rynholec 347, 270 62 (IČ: 47540346)
ukládání odpadů na řízené skládce
1.2.2020
31.12.2020
0,00
Zemědělské družstvo Hradečno, Stochovská 97, 273 04 (IČ: 47048140)
směna pozemků parc.č. 1238,1104/199,828
31.1.2020
0,00
EUROMEDIA GROUP, a.s. Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5 (IČ: 49709895)
knihy - vítání občánků
29.1.2020
4 999,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 10 - Libeň (IČ: 04084063)
komunikační vedení - trubky a optické kabely - poz. p.č. 308/6, 310/7
28.1.2020
0,00
Spolek pro vodovod v osadě MH - Nové Strašecí (IČ: 08071136)
vodovodní řad Mackova hora
22.1.2020
0,00
Elektromontáže Stavby s.r.o. Smečenská 1009, 2374 01 Slaný (IČ: 25700936)
novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti
21.1.2020
30.9.2020
4 250 615,00
AR Auto s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 26129205)
směna pozemků
20.1.2020
3 800,00
POST BELLUM, o.p.s. Štěpánská 704/61, 110 00 PRaha 1 (IČ: 26548526)
Příběhy našich sousedů - Nové Strašecí 2020
14.1.2020
0,00
Martin Procházka
pronájem pozemku parc.č. 1043/17, 901/4, 884
8.1.2020
0,00
Česká olympijská a.s. Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (IČ: 25268708)
zajištění akce
6.1.2020
0,00
Gymnázium J.A.K. Komenského nám. 209, Nové Strašecí
pronájem sposilovny hala BIOS
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Gymnázium J.A.K. Komenského nám. 209, Nové Strašecí
pronájem tělocvičny hala BIOS
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Gymnázium J.A.K. Komenského nám. 209, Nové Strašecí
pronájem atletického areálu "Na Kocourku"
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání posilovny v hale BIOS a šatny č. 3 - Husova 1146
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Středni odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání tělocvičny BIOS a šatny č. 3, Husova 1146
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
turistické informační centrum - NKC
20.12.2019
35 500,00
ing. arch. Michaela Dejdarová
změna č. 2 Územního plánu Nové Strašecí
19.12.2019
106 000,00
Matana a.s. Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1 (IČ: 41691211)
pozemek parc.č. 301/1 - odvodnění a obnova hřbitovní zdi
16.12.2019
0,00
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, T.G. Masaryka 145, 261 01 Příbram (IČ: 72496991)
ukončení nájmu nebytových prostor - Havlíčkova 1155
16.12.2019
31.12.2019
0,00
1.AB - Cont s.r.o. Kladská 465/4, Hradec Králové (IČ: 27482341)
stavební buňka
12.12.2019
139 150,00