Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Ing. Blanka Seilerová, Dana Seilerová, Jana Seilerová, Nádražní 6, 271 01 Ruda
zřízení kanalizační stoky, dešťové a splaškové kanalizace pozemek p.č. 1792/71
22.2.2019
0,00
ing. Filipa Tuzarová
pořízení územních studií US3 - v Územním plánu města Nové Strašecí
18.2.2019
57 000,00
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28,400 01 Ústí nad Labem (IČ: 25023829)
dostavba kanalizační sítě a ČOV
13.2.2019
0,00
Kateřina Tučková
informační panel - spodní část aleje na Komenského náměstí
13.2.2019
600,00
Universal Music, s.r.o. Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6 (IČ: 60469692)
Samostatný koncert
8.2.2019
5.4.2019
46 120,00
MUDr. Jana Mikešová x ing. František Mikeš
pozemek parc. č. 2099/11
8.2.2019
4 000,00
ing. arch. Martin Cviček, Rostislavovo nám. 59/7, 612 Brno - Královo Pole (IČ: 73762903)
stavební úpravy střech na objektech č.p. 57,201,202,1155
6.2.2019
302 500,00
Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo, Žižkovo nám. 974, Nové Strašecí (IČ: 26989620)
Dětská scéna ve Strašecí 2019
4.2.2019
28.4.2019
50 700,00
Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo, Žižkovo nám. 974, Nové Strašecí (IČ: 26989620)
Setkání ve Strašecí 2019
4.2.2019
14.4.2019
48 500,00
ATLAS consulting spol s r.o. Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava (IČ: 46578706)
doplněk LIBERIS GOLD k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktulaizací
4.2.2019
31.12.2021
15 000,00
ATLAS Consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava (IČ: 46578706)
licence k užití informačního systému CODEXIS GREEN
4.2.2019
30.9.2021
24 000,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí (IČ: 14802201)
pronájem zasedací méstnosti pro volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
31.1.2019
27.5.2019
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 x Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí (IČ: 70891095)
štavba kanalizace - ČDOV a retenční stoka v ulici U Stadionu
29.1.2019
0,00
EUROMEDIA GROUP,a.s. Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5 (IČ: 49709895)
knižní dar - vítání občánků
29.1.2019
20 940,00
GEPRO spol. s r.o. Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 (IČ: 44851529)
poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-Nové Strašecí
25.1.2019
84 000,00
Ing. Roman Švígler, Ing. Marta Švíglerová
veřejná technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinného domu
23.1.2019
0,00
ČEZ Distribuce , a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN
22.1.2019
0,00
Martin Vlček, Divadlo Láryfáry (IČ: 68886772)
NKC - divadelní představení Indiáni ze šuplíku
22.1.2019
14.4.2019
8 000,00
TRAFIN OIL, a.s. Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava 710 00 (IČ: 27789080)
výkup použitých potravinářských oljeů
16.1.2019
0,00
Alena Kocourková
pronájem místnosti č. 201 - Čsl. armády - poliklinika
14.1.2019
0,00