Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 - SOU, Sportovní 1135, Nové Strašecí (IČ: 14802201)
zasedací místnost - volby do zastupitelstev krajů a senátu 2020
30.9.2020
12.10.2020
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN č.e. 142
14.7.2020
0,00
Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
dodávka vody nová čistička Konopas
2.7.2020
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
pozemek parc.č. 1353,1595/2, st.č.2317
1.7.2020
396 000,00
Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace Vysoká 95, 269 01 Rakovník (IČ: 00360155)
vitrážová okna
30.6.2020
24.6.2025
0,00
HOT JAZZ s.r.o. U NIkolajky 174, 1580 00 Praha 5 (IČ: 26435985)
NKC - "Zločin v posázavském pacifiku"
30.6.2020
18.10.2020
70 000,00
Denisa Černá
byt č. 1, Zahradní 1032
30.6.2020
31.12.2020
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
rekonstrukce zbrojnice
23.6.2020
3 000 000,00
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
osobní ochranné prostředky
23.6.2020
150 000,00
institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. Křenova 438/3, 1262 00 Praha 6 - Veleslavín (IČ: 03920071)
rekonstrukce hasičské zbrojnice
10.6.2020
45 000,00
AB-IN s.r.o. Na vrcholu 2595/25, 130 00 Praha 3 - Žižkov (IČ: 26487641)
pozemek parc.č. 657
9.6.2020
312 000,00
ABSOLUT-IN s.r.o., Na vrcholu 2595/25, 130 00 Praha 3 - Žižkov (IČ: 27392473)
pozemek parc.č. 813/33, 1387, 813/40
9.6.2020
88 000,00
AR car - CZ s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27204421)
výstavba dopravní a technické infrastruktury
1.6.2020
0,00
ČEZ Distribuce, a.sd. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
čerpací stanice Rudská
27.5.2020
0,00
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 00066001)
prodloužení vodovodu a kanalizace ul. Pod Větrákem - Mackova hora
20.5.2020
0,00
Technické služby Nové Strašecí, spol. s r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27236846)
oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sístě v ul. Obětí okupace, Rabasova
15.5.2020
30.6.2020
6 921 116,00
Domov seniorů, Křivoklátská 417, Nové Strašecí (IČ: 71209921)
reklamní skříňka č. 17 - Komenského náměstí
11.5.2020
0,00
Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo, Žižkovo náměstí 974, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 26989620)
Dětská scvéna ve Strašecí 2020
25.4.2020
26.4.2020
61 000,00
Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (IČ: 42194920)
zajištění přepravy, využití či odstranění odpadů
15.4.2020
0,00
GLOBDATA a.s. Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 (IČ: 05642361)
virtuální parkovací lístek
30.3.2020
0,00