Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Tiskárna Didot, spol. s r.o. Trnkova 2944/119, 628 00 Brno (IČ: 60723921)
tvorba a tisk - Novostrašecký měsíčník
17.10.2021
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí
volby do PS
9.10.2021
16.10.2021
0,00
Rezidence Křivoklátská - Nové Strašecí s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 07639309)
splašková kanalizace, vodovod, kabelové vedení NN, veřejné osvětlení, obslužná komunikace
15.2.2021
31.12.2022
100 000,00
Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČ: 70994234)
místnosti v přízemí budovy č.p. 373 - nádraží - Nádražní ulice
12.2.2021
34 246,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9 (IČ: 04084063)
překládka komunikačních sítí - stavba obchvat Řevničov
3.2.2021
3 070,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9 (IČ: 04084063)
překládka komunikačních sítí - stavba obchvat Řevničov
3.2.2021
3 070,00
Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20, Liberec (IČ: 07662301)
fotografie
26.1.2021
0,00
Česká olympijská a.s. Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (IČ: 25268708)
kompletní zajištění běžeckého závodu v rámci akce "T-Mobile olympijský běh 2021"2
24.1.2021
0,00
Hnízdil a spol., v.o.s. Vocílkova 166, 270 64 Mšec (IČ: 46354085)
vybudování pumptrackové dráhy U Stadionu
20.1.2021
15.7.2021
457 615,00
ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 (IČ: 27924505)
platby v prostředí internetu - NKC - vstupenky
20.1.2021
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN par.č. 1687/25,26
11.1.2021
10 000,00
BRAIN, s.r.o. U Krčské vodárny 23, 140 00 Praha 4 (IČ: 48588202)
stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
8.1.2021
3.12.2021
217 437,00
Střední odborné učiliště, sportovní 1135, Nové Strašecí (IČ: 14802201)
pronájem zasedací místnosti - volby
6.1.2021
11.10.2021
0,00
Mgr. Pavla Rožánková x Mgr. Eva Vyskočilová
kanalizační přípojka na veřejném prostranství pro objekt č.p. 11
2.1.2021
10 000,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí
užívání tělocvičny hala BIOS a šatny č. 3
1.1.2021
31.12.2021
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí
užívání posilovny v hale BIOS a šatny č. 3
1.1.2021
31.12.2021
0,00
EKOLOGIE s.r.o. Rynholec 347, 270 62 (IČ: 47570346)
směsný komunální odpad, uliční smetky, objemný odpad
1.1.2021
31.12.2021
0,00
Stanislav Andrášek, Petr Vecka
pozemek parc.č. 467/1,366/21
28.12.2020
5 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
přeložka kabelové skříně poz. p.č. 71/2, 122/1 - parkoviště sokolovna
21.12.2020
1 000,00
Malá Jitka
kanalizační přípojka na veřejném prostransdtví pro objekt č.p. 15
21.12.2020
10 000,00