Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Tiskárna Didot, spol. s r.o. Trnkova 2944/119, 628 00 Brno (IČ: 60723921)
tvorba a tisk - Novostrašecký měsíčník
17.10.2021
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
kabelové vedení kNN pro č.p. 599 Palackého
7.4.2021
0,00
VTSTAVSERVIS s.r.o. Pražská 450, 270 62 Rynholec x CERIZ KTP s.r.o. J. Černohorského 2252, 272 01 Kladno x PETTOM NS s.r.o. Palackého 56, 271 01 Nové Strašecí
splašková kanalizace, veřejné osvětlení, chodník - řadové domy U Stadionu
31.3.2021
121,00
VSSTAVSERVIS s.r.o. Pražská 450, 270 62 Rynholec x CERIZ KTP s.r.o. J. Černohorského 2252, 272 01 Kladno x PETTOM NS s.r.o. Palackého 56, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 07549644)
koupě vododního řadu - rodinné domy U Stadionu
31.3.2021
49 610,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN - Lipová poz. p.č.st. 1209
31.3.2021
1 000,00
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 (IČ: 65993390)
přeložka inženýrských sítí - D6 - Nové Strašecí - Řevničov
30.3.2021
177 606,00
AR Auto s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 26129205)
vodovod U Mlýna
22.3.2021
41 000,00
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 400 01 (IČ: 27295567)
plynárenské zařízení - 8 RD - poz. p.č. 2113, 2133/1
17.3.2021
4 878,00
STAVBY Rakovník, s.r.o. Okružní 2485, 269 01 Rakovník (IČ: 25093894)
odbahnění usazovací nádrže a okolí přítoku rybníku Konopas
10.3.2021
30.4.2021
260 150,00
HOT JAZZ s.r.o. U Nikolajky 174, Praha 5 150 00 (IČ: 26435985)
NKC - Zločin v posázavském pacifiku
10.3.2021
24.10.2021
70 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
nový kNN poz. p.č. 29/12
4.3.2021
5 036,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
kNN poz. pc.č. 314/8,,314/5,310/7 - BILLA
4.3.2021
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
přeložka kVN, kNN poz. p.č. 29/5 - parkovací pás + chodník ulice J. Šotky
23.2.2021
5 736,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
smyčka kNN - Čsl. armády - poz. p.č. 406/10,398/10
22.2.2021
1 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
trafostanice pro 12 RD - U Stadionu
22.2.2021
23 115,00
Rezidence Křivoklátská - Nové Strašecí s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 07639309)
splašková kanalizace, vodovod, kabelové vedení NN, veřejné osvětlení, obslužná komunikace
15.2.2021
31.12.2022
100 000,00
Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČ: 70994234)
místnosti v přízemí budovy č.p. 373 - nádraží - Nádražní ulice
12.2.2021
34 246,00
EKOLOGIE s.r.o. Rynholec 347, 270 62 (IČ: 47540346)
ukládání komunálního odpadu skládka Rynholec
3.2.2021
0,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9 (IČ: 04084063)
překládka komunikačních sítí - stavba obchvat Řevničov
3.2.2021
3 070,00
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha 9 (IČ: 04084063)
překládka komunikačních sítí - stavba obchvat Řevničov
3.2.2021
3 070,00