Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Ivan Novák, Klumparova 831/3, 500 02 Hradec Králové
NKC - klavírní koncert
22.12.2017
8.2.2018
10 000,00
Standbild Galerie Wenzel Morzin - Albert Králiček s.r.o. Masarykovo nám. 7, 509 01 Nová Paka (IČ: 04329741)
vytvoření bronzové sochy sokola - budova sokolovny
22.12.2017
225 000,00
Tělovýchovná jednota Sokol Nové Strašecí (IČ: 16981448)
podpora účasti mládeže v soutěžích a podpora akcí se spoluúčastí města
20.12.2017
124 990,00
Michal Kuthan, Dobříš x Filip Kuthan, Čisovice
výstavba dopravní a technické infrastruktury pro 6 - 11 rodinných domů
19.12.2017
0,00
Hokejbalový klub Nové Strašecí, Fortna 1178, Nové Strašecí (IČ: 22756345)
podpora účasti mládeže v soutěžích a podpora akcí se spoluúčastí města
19.12.2017
130 170,00
Eva Vondrová, Okružní 1049, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 23, Rakovnická 707
15.12.2017
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - Tovární 858
12.12.2017
0,00
Libor Novotný, Krupá 27, 270 09
směna pozemků viz smlouva
8.12.2017
0,00
Technické služby NOvé Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, Nové Strašecí (IČ: 27236846)
MŠ Do Hlinišť 660 - Zahradní
8.12.2017
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
dotace na akci Zázraky vína - 3. ročník 7.10.2017
30.11.2017
30 000,00
ČEZ Distribuce, as.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
připojení NKC - Okružní 934
30.11.2017
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - pozemek p.č. 63, 66, 122/2, 122/3, 128/1, 2097
27.11.2017
5 966,00
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
rekonstrukce a přístavba školy
23.11.2017
10 000 000,00
Kristýna Stieberová, Křivoklátská 961, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 14, Rakovnická ulice
22.11.2017
0,00
Andrea Tomášková, Křivoklátská 833, 271 01 Nové Strašecí
pronájem bytu č. 24 - Křivoklátská 833
22.11.2017
0,00
Mgr. Barbora Štiková, Topolová 1057, 271 01 Nové Strašecí
pronájem místnosti č. 111- Čsl. armády 414 - poliklinika
22.11.2017
0,00
Alena Smržová, Tovární 402, Nové Strašecí
nájem bytu č.13 - Rakovnická ulice 685
22.11.2017
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
19.11.2017
0,00
Čestav, s.r.o. J. Šotky 1180, Nové Strašecí (IČ: 47549467)
koupě pozemku parc.č. 1104/108
14.11.2017
100,00
Eva Mužkovská, Křivoklátská 884, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 11, Křivoklátská 885
8.11.2017
0,00