Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Elektromontáže Stavby s.r.o. Smečenská 1009, 2374 01 Slaný (IČ: 25700936)
novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti
21.1.2020
30.9.2020
4 014 152,00
AR Auto s.r.o. Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 26129205)
směna pozemků
20.1.2020
3 800,00
POST BELLUM, o.p.s. Štěpánská 704/61, 110 00 PRaha 1 (IČ: 26548526)
Příběhy našich sousedů - Nové Strašecí 2020
14.1.2020
0,00
Martin Procházka
pronájem pozemku parc.č. 1043/17, 901/4, 884
8.1.2020
0,00
Česká olympijská a.s. Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (IČ: 25268708)
zajištění akce
6.1.2020
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání posilovny v hale BIOS a šatny č. 3 - Husova 1146
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Středni odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání tělocvičny BIOS a šatny č. 3, Husova 1146
1.1.2020
31.12.2020
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
turistické informační centrum - NKC
20.12.2019
35 500,00
Matana a.s. Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1 (IČ: 41691211)
pozemek parc.č. 301/1 - odvodnění a obnova hřbitovní zdi
16.12.2019
0,00
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, T.G. Masaryka 145, 261 01 Příbram (IČ: 72496991)
ukončení nájmu nebytových prostor - Havlíčkova 1155
16.12.2019
31.12.2019
0,00
1.AB - Cont s.r.o. Kladská 465/4, Hradec Králové (IČ: 27482341)
stavební buňka
12.12.2019
139 150,00
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno x Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 46356991)
budoucí provozování vodovodu - vodovodní řad na pozemku p.č. 2102,2107/1
12.12.2019
0,00
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín (IČ: 03920071)
snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí
11.12.2019
33 000,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
přeložka distribučního zařízení Čsl. armády 414
9.12.2019
0,00
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové 500 02 (IČ: 00529745)
údržba softwaru - řešitelský servis
4.12.2019
0,00
Atelier M.A.A.T., s.r.o. Převrátilská 330, 390 01 Tábor (IČ: 28145968)
změna č. 1 územního plánu
4.12.2019
30.6.2020
229 900,00
IMPRESTA ALFA s.r.o. Dačického 1099/17, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČ: 07544995)
návrh na pořízení změny územního plánu
4.12.2019
0,00
ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 (IČ: 03592880)
odběrná místa v majetku města
3.12.2019
0,00
ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 (IČ: 03592880)
odběrné místo - NKC - Okružní 934
3.12.2019
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
nový kNN - Nad Přejezdem p.č. 2259/3
2.12.2019
0,00