Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Eva Vondrová, Okružní 1049, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 23, Rakovnická 707
15.12.2017
30.6.2018
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - Tovární 858
12.12.2017
0,00
Libor Novotný, Krupá 27, 270 09
směna pozemků viz smlouva
8.12.2017
0,00
Technické služby NOvé Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, Nové Strašecí (IČ: 27236846)
MŠ Do Hlinišť 660 - Zahradní
8.12.2017
0,00
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
dotace na akci Zázraky vína - 3. ročník 7.10.2017
30.11.2017
30 000,00
ČEZ Distribuce, as.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
připojení NKC - Okružní 934
30.11.2017
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - pozemek p.č. 63, 66, 122/2, 122/3, 128/1, 2097
27.11.2017
5 966,00
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095)
rekonstrukce a přístavba školy
23.11.2017
10 000 000,00
Kristýna Stieberová, Křivoklátská 961, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 14, Rakovnická ulice
22.11.2017
0,00
Andrea Tomášková, Křivoklátská 833, 271 01 Nové Strašecí
pronájem bytu č. 24 - Křivoklátská 833
22.11.2017
0,00
Mgr. Barbora Štiková, Topolová 1057, 271 01 Nové Strašecí
pronájem místnosti č. 111- Čsl. armády 414 - poliklinika
22.11.2017
0,00
Alena Smržová, Tovární 402, Nové Strašecí
nájem bytu č.13 - Rakovnická ulice 685
22.11.2017
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
19.11.2017
0,00
Čestav, s.r.o. J. Šotky 1180, Nové Strašecí (IČ: 47549467)
koupě pozemku parc.č. 1104/108
14.11.2017
100,00
Eva Mužkovská, Křivoklátská 884, Nové Strašecí
pronájem bytu č. 11, Křivoklátská 885
8.11.2017
0,00
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10 101 52 (IČ: 25702556)
provedení údržby ochranného pásma
6.11.2017
31.3.2018
0,00
Jaroslav Čečka, Radana Čečková, Nové Strašecí
prodej pozemku parc.č. 653/5
6.11.2017
1 676,00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 128 00 (IČ: 69797111)
pozemková parcela č. 2002/32 - rybník Nový II - Údolní
2.11.2017
31.12.2022
0,00
ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 (IČ: 26725967)
zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
2.11.2017
0,00
Ing. Monika Mlejnková, Husova 825, 271 01 Nové Strašecí
výstavba dopravní a technické infrastruktury na pozemcích viz. smlouva
1.11.2017
0,00