Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
Václav Mattes, Tovární 402, Nové Strašecí
pronájem místnosti č. 3 - Tovární 402
12.12.2016
30.6.2017
0,00
Mgr. Alena Nenádálová, V rovinách 932/93, 140 00 Praha - Podolí
pozemek parc.č. 1792/73 - o možnosti a podmínkách zřízení kanalizační stoky dešťové a splaškové kanalizace Rudská
12.12.2016
0,00
Ing. Tomáš Melichar, Verdunská 28, 160 00 Praha 6 (IČ: 13138413)
technický dozor při realizaci stavby "Nové |Strašecí - vodovod II. etapa - doplnění"
12.12.2016
31.5.2017
20 000,00
Tomáš Novák, Karlovarská 223, 271 01 NOvé Strašecí
pozemek p.č. 1341/17 - chodník Karlovarská
12.12.2016
0,00
Hokejbalový klub Nové Strašecí, Fortna 1178, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 22756345)
podpora účasti mloádeže v soutěžích a podpora akcí se spoluúčastí města
9.12.2016
69 870,00
Ing. Stanislava Javůrková, Karlovarská 506, 271 01 Nové Strašecí
pozemek parc.č. 1341/19, 1341/20, 1339/7 - chodník Karlovarská
7.12.2016
0,00
Pavel Keller, Korunní 1053/36, 120 00 Praha - Vinohrady
zřízení kanalizační stoky dešťové a splaškové kanalizace na části pozemku parc.č. 1777
7.12.2016
0,00
Hana Kreibichová, Karlovarská 249, 271 01 Nové Strašecí
zřízení kanalizační stoky dešťové a splaškové kanalizace na části pozemiu parc.č. 1780/1
7.12.2016
0,00
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (IČ: 04084063)
přeložka sdělovacíh kabelů
5.12.2016
0,00
Pavel Marvan, Karlovarská 345, 271 01 Nové Strašecí x Václav Marven, Rabasova 901, 271 01 Nové Strašecí
chodník pro pěší Karlovarská ulice - pozemek parc.č. 2465/4, 2465/3
5.12.2016
0,00
Společenství vlastníků jednotek pro dům Okružní 1049, 271 01 NOvé Strašecí (IČ: 27630722)
umístění sledovacího kameroého terminálu dům čp. 1049
1.12.2016
2 000,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání tělocvičny hala BIOS, šatna č. 1,3
1.12.2016
31.12.2016
49 500,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, NOvé Strašecí
pronájem posilovny hala BIOS
1.12.2016
16.12.2016
18 900,00
Tělovýchovná jednota Sokol Nové Strašecí (IČ: 16981448)
podpora účasti mládeže v soutěžích a podpora akcí se spoluúčastí města
1.12.2016
143 480,00
Zdeněk Jánský x Jana Jánská, Karlovarská 243, Nové Strašecí
chodník pro pěší - Karlovarská - pozemek p.č. 1341/8
30.11.2016
0,00
Technické služby NOvé Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí (IČ: 27236846)
stavba "Nové Strašecí - vodovod II. etapa, doplněni"
30.11.2016
30.6.2017
903 547,00
Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
dodávka vody Pecínovská 453 - hřbitov
29.11.2016
0,00
Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
doávka vody Fortna 1178
29.11.2016
0,00
Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
dodávka vody Havlíčkova 1155
29.11.2016
0,00
Středočeské vodárny,a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (IČ: 26196620)
dodávka vody - Dukelská 550
29.11.2016
0,00