Seznam smluv - Nové strašecí
čislo
smluvní partner
předmět
platnost od
platnost do
cena [Kč]
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 25023829)
příprava a realizace projektu - dostavba a kanalizace ČOV
20.12.2018
465 850,00
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 25023829)
příprava a realizace projektu - dostavba kanalizační sítě a ČOV
20.12.2018
463 430,00
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 25023829)
autorskýdozor - dostavba kanalizační sítě a ČOV
20.12.2018
480 370,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - Tovární p.č. 859
13.12.2018
18 200,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
nový kNN p.č. 1728 - Pod Větrákem
13.12.2018
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání tělocvičny haha BIOS
7.12.2018
31.12.2019
0,00
Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, Nové Strašecí
užívání posilovny hala BIOS a šatna č. 3
7.12.2018
31.12.2019
0,00
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov (IČ: 01312774)
převod pozemku parc.č. 863/15, 1077/54
4.12.2018
0,00
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ul. J. Palacha 1970, 272 01 Kladno (IČ: 70885371)
motorová rozbrušovací pila PARTNER K 650
3.12.2018
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 (IČ: 24729035)
čerpadlo kanalizace Na Spravedlnosti
30.11.2018
0,00
Agentura Helena Říhová, Rudečská 333, 190 00 Praha 9 - Prosek (IČ: 70750939)
NKC - Od operety k muzikálu
28.11.2018
18.2.2019
16 500,00
Profio servis s.r.o. Karlovarská 205, Kamenné Žehrovice 273 01 (IČ: 03438619)
rekonstrukce bytu č. 3 - Komenského nám. 191
27.11.2018
28.2.2019
644 895,00
Agentura MANAGER, Jan Říha, RUdečská 333, 190 00 Praha 9 - Prosek (IČ: 44281579)
NKC - V8clav Neckář
27.11.2018
22.1.2019
101 200,00
Petr Zelenka, Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí
kanalizační stoka dešťové a splaškové kanalizace v lokalitě Rudská pozemek parc.č. 1792/8
20.11.2018
0,00
SKJ, Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 (IČ: 07807716)
odvodnění a obnova hřbitovní zdi Nové Strašecí
16.11.2018
31.5.2019
2 775 574,00
ČEZ Distribuce, a.s.Teplická 874/8, 405 02Děčín x ELEKTROMONT Matějka, a.s. J. Šotky 445, Nové Strašecí (IČ: 25732633)
kabelové vedení NN - Rudská
16.11.2018
30 950,00
Středočeský kraj x Dům dětí a mládeže Rakovník, Nerudova 504 (IČ: 47013591)
NKC - modelářský kroužek při DDM
16.11.2018
19.6.2019
5 400,00
Sdružení Nové Strašecí - kanalizace a ČOV, Duchcovská 284, H8j u Duchcova 417 22 (IČ: 24834629)
výstavba splaškové kanalizace, výstavba nové čistírny odpadních vod
12.11.2018
134 548 611,00
Vlasta Miškaničová, Lábská 65, 277 15 Tišice-Kozly; ing. Antonín Šneler, Pujmanové 872/5, 140 00 Praha 4 - Podolí
směna pozemků
9.11.2018
0,00
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČ: 24729035)
kabelové vedení NN - 12RD p.č. 1298/4
7.11.2018
0,00